Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en welzijn

De visie van D66 op zorg en welzijn laat zich leiden door twee principes.

1. Wij geloven in een geleidelijke verandering naar een “participatiesamenleving”.
2. D66 wil geen blauwdrukken, maar nagaan wat een buurt nodig heeft op basis van zijn eigen vragen en kracht.

geen blauwdrukken maar buurtconform