Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen & Ruimtelijke Ordening

Onze gemeente heeft jarenlang tegen de onderzoeken in geloofd dat onze gemeente nog zou groeien qua inwoneraantal. Dit was een politieke keuze die ten koste ging van buurgemeenten: een heilloze weg!

In bestemmingsplannen is veel te veel ruimte geboden voor extra woningbouw. Nu de krimp van het inwoneraantal onomkeerbaar is, moeten de uitgangspunten worden bijgesteld. De resterende plannen moeten vooral gericht worden op “inbreiden” in bestaande kernen, op kwaliteit en dan met name op duurzaamheid / energiebesparing.

Uitgangspunten bestemmingsplannen en woningbouw bijstellen en richten op kwaliteit