Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Verkeer en vervoer

Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan voor de gemeente Oude IJsselstreek is naar de mening van D66 globaal en onvoldoende afgestemd met de rest van onze regio. Het is ook zeer de vraag of onze gemeente voldoende kennis in huis heeft om op basis van dit plan jaarlijks een goed en samenhangend uitvoeringprogramma tot stand te brengen. Dat leidt tot soms absurde verkeerssituaties, elkaar tegensprekende verkeersmaatregelen en tot ontevredenheid bij de burgers.

D66 beschouwt het verkeer- en vervoerbeleid als een heel belangrijke factor voor de leefbaarheid in onze gemeente.

Verkeer- en vervoerbeleid is een belangrijke factor voor de leefbaarheid.