Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

ONDERWIJS

Een gemeente heeft maar op een beperkt aantal onderwerpen echt invloed op het onderwijs in de gemeente. De belangrijkste zijn voorschoolse en vroegschoolse educatie en onderwijsachterstandenbeleid. De afgelopen jaren is er door de gemeente bezuinigd op deze terreinen. D66 heeft hier altijd heftig tegen geprotesteerd. Wij zien het vroegtijdig aanpakken van onderwijsachterstanden als de belangrijkste voorwaarde om later niet buiten de boot te vallen en de kansen voor iedereen zo gelijk mogelijk te maken. D66 zal daardoor extra investeren in het tegengaan van onderwijsachterstanden.

Onderwijs, in kleine kernen en over de grens