Steun ons en help Nederland vooruit

Brug tussen Bestuur en Burger

D66 wil een beter bestuur waardoor burgers zich weer betrokken voelen.

Sport, Evenementen, Uitgaan en Recreatie

Sport, recreatie, cultuur zijn belangrijk voor ons welzijn.

Kunst en cultuur

D66 ondersteunt van harte kunst- en cultuurinitiatieven

Verkeer en vervoer

een heel belangrijke factor voor de leefbaarheid

Openbare Ruimte en Groen

sober en schoon

Veiligheid en handhaving

samen optrekken

Wonen & Ruimtelijke Ordening

Uitgangspunten bijstellen en richten op kwaliteit

Jeugd en Jongeren

De jongeren zijn onze toekomst

Duurzaamheid

Zuinig op de Achterhoek

Ondernemerschap

Lokale ondernemers dragen voor een groot deel bij aan de welvaart in de gemeente.

Gemeentefinanciën

D66 verwacht van de gemeente dat zij een solide financieel beleid voert

Zorg en welzijn

Geen blauwdrukken maar buurtconform

Intolerantie niet tolereren

D66 staat pal voor de fundamentele waarden van onze samenleving.

ONDERWIJS

Onderwijs in kleine kernen en over de grens

Authentieke kernen

prachtige authentieke kernen, elk met hun eigen verenigingen en tradities