Steun ons en help Nederland vooruit

Bezuinigen waar het kan!

D66 beseft, dat er in dit programma wensen zijn opgenomen, die extra geld kosten. Terwijl de gemeentelijke inkomsten door rijksbeleid juist gaan afnemen.

Door de komende decentralisaties van rijksbeleid zullen de gemeentelijke taken op het gebied van de zorg sterk uitbreiden, terwijl daar niet het benodigde geld tegenover staat. Zodra duidelijk is tot welke omvang dit het geval is, moeten er daarom concrete meerjarige bezuinigingsscenario’s worden uitgewerkt, zonder de gevolgen via de OZB te gemakkelijk eenzijdig af te wentelen op de burgers. Dit moet bij de start van de nieuwe raad en de coalitie onderhandelingen een belangrijk aandachtspunt zijn. Om te voorkomen dat er hierbij asociale maatregelen zullen moeten worden genomen, zullen we de huidige prioriteiten moeten herzien.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018