Steun ons en help Nederland vooruit

Begrijpelijk en doordacht begroten

D66 vindt solide financieel beleid een basisvoorwaarde.  Begrotingen en jaarrekeningen moeten transparant zijn en begrijpelijk voor de burger!  In alle bestuursrapportages moet duidelijk worden aangegeven waar de meevallers en de tegenvallers zitten.

D66 wil aan het begin van de raadsperiode een afgewogen keuze maken van de programma’s en hier in principe tussentijds niet meer zonder goede motivatie van afwijken. Een belangrijke plaats is hierbij weggelegd voor de meerjarenbegroting. Tot nu toe is die in onze gemeente echt een “ondergeschoven kindje” geweest. Daardoor was soms volstrekt onduidelijk welke plannen er in de komende jaren wel of niet voorrang zullen krijgen.
Goed financieel beleid betekent ook dat de reserves en voorzieningen op een aanvaardbaar peil blijven om tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. De nieuwe raad moet daarom een actuele “Reservenota” opstellen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018