Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Standpunt D66 OIIJ tav Communicatiestrategie Gemeente Oude IJsselstreek

De gemeente Oude IJsselstreek is op dit moment (najaar 2017) bezig met het opstellen van een nieuwe communicatie strategie. Naar aanleiding van een raadsbijeenkomst hierover heeft D66 OIJ hierover nagedacht. Hieronder staan de belangrijkste punten die volgens D66 OIJ in de gemeentelijke communicatiestrategie moeten worden opgenomen.

Uitgangspunten

Voor D66 OIJ is het algemene uitgangspunt: de gemeente is er voor de inwoners.

  • Transparantie van het gemeentelijk bestuur en het beleid en het bouwen aan vertrouwen staan daarbij voorop.
  • We zijn ons er continu van bewust dat er alleen maar sprake is van communicatie als dit twee richtingsverkeer betreft.
  • We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen: consistent, eerlijk en oprecht.

Kernwoorden voor de te ontwikkelen gemeentelijke communicatiestrategie zijn voor D66 OIJ verder:

  1. Eigentijds

Veel mensen maken gebruiken van internet. Dat in de gemeentelijke strategie internet en online benadrukt wordt vinden wij dan ook logisch. Maar zeker niet alleen en zeker niet zaligmakend. Eigentijds gaat namelijk over veel meer zaken zoals het vermijden van wollig woordgebruik, moderne vormgeving, een beeldtaal die actueel is en aansluit bij de huidige maatschappij, goede kwaliteit en timing. En steeds met aandacht voor de privacy.
En ook belangrijk: Niet alleen informeren, maar in plaats daarvan interactie, luisteren,  en conversatie. Persoonlijk contact is en blijft van grote waarde. Misschien zelfs wel van toenemende waarde. We nemen de burgers serieus.

  1. Pro-actief, met inzet van moderne hulpmiddelen

D66 OIJ vindt dat de gemeente ook in de communicatie de nadruk moet leggen op een pro-actieve houding van de gemeente zelf. Dat houdt in dat inwoners actief en tijdig worden geïnformeerd over projecten, aanvragen voor bouwvergunningen, vergoedingen en alle andere relevante zaken. De  moderne hulpmiddelen, variërend  van email tot app, geven hiervoor allerhande kosteneffectieve mogelijkheden.
D66 OIJ zegt: benut ze. De publicatie op de gemeentelijke info pagina is daarbij meer de achtervang, dan de  basis.

  1. Transparant: voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk

D66 staat pal voor de inclusieve samenleving. Dat stelt hoge eisen aan de communicatie. Ze moet niet alleen voor iedereen toegankelijk zijn, maar ook begrijpelijk. In de communicatie moet dan ook rekening worden gehouden met al onze inwoners. Bijvoorbeeld ook met de visueel beperkten, met de digibeten, en ook met de grote groep minder taalvaardigheden. Digitale toegankelijkheid is geen keuze, maar een norm.

  1. Laagdrempelig

De toegang tot de gemeente, haar diensten en voorzieningen vraagt om denken vanuit de doelgroep en  zo laag mogelijke drempels. De communicatie moet daar duurzaam transparant bij aansluiten. Daar hoort de inzet van meerdere kanalen bij om de kans zo groot mogelijk te maken dat iemand de boodschap ook werkelijk onder ogen krijgt, én begrijpt. Natuurlijk toetsen we regelmatig de bereikbaarheid en begrijpelijkheid. Noodzakelijk geachte veranderingen moeten z.s.m. worden doorgevoerd.

Gepubliceerd op 15-11-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018