Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 december 2019

En het bleef nog lang onrustig

De raadsvergadering van 12 december is er een die nog lang zal blijven nadreunen. Niet alleen in Oude IJsselstreek, maar in de hele regio.

Niet alleen door het vertrek van wethouder van de Wardt, die na forse kritiek op zijn functioneren zijn aftreden bekendmaakte, maar natuurlijk vooral door het besluit om uit te treden uit Laborijn, de gezamenlijke regeling voor de participatiewet en de wet sociale werkvoorziening.

Met dit uittreden trekt Oude IJsselstreek eenzijdig de stekker uit een decennialange samenwerking met naburige gemeenten in het sociaal domein. Een uiteindelijke beslissing die langs de breuklijn oppositie-coalitie genomen is, en die vooral ingegeven lijkt te zijn door emotie. Boosheid over de kritiek op het collegebesluit, en over de houding van de andere gemeenten in Laborijn. Die zouden in achterkamertjes elke poging van het college om tot een andere oplossing dan een algeheel uittreden uit laborijn te komen geblokkeerd hebben.

Wij geloven best dat de beslissing van het college, en de bruuske, onbehoorlijke manier waarop dit gecommuniceerd is tot verhitte discussies geleid heeft, maar de laatste weken is vanuit bestuur, directie en ondernemingsraad van Laborijn publiekelijk een hand uitgestoken naar onze gemeente. Laborijn geeft aan te kunnen veranderen, en dat de gesignaleerde problemen binnen de bestaande regeling kunnen worden opgelost.

Het is tekenend dat de oppositiepartijen en maatschappelijke organisaties, van het linkse FNV tot de rechtse VVD een vurig pleidooi hebben gehouden om deze uitgestoken hand aan te nemen. Vanuit zeer uiteenlopende visies komen zij allen tot de conclusie dat uittreden niet in het belang is van onze gemeente en haar inwoners, en dan met name de kwetsbaarste inwoners.

Helaas heeft de coalitie ervoor gekozen om met oogkleppen op naar de uitgang te stormen. Wij vrezen dat dit grote schade zal berokkenen aan een kwetsbare groep inwoners, de financiële huishouding van de gemeente, en de samenwerking binnen onze mooie regio. Nu het besluit echter genomen is zullen wij ons blijven inzetten voor onze inwoners, en het college met raad en daad terzijde staan bij het beperken van de schade.

Thema

Zorg en welzijn

De visie van D66 op zorg en welzijn laat zich leiden door twee principes.

1. Wij geloven in een geleidelijke verandering naar een “participatiesamenleving”.
2. D66 wil geen blauwdrukken, maar nagaan wat een buurt nodig heeft op basis van zijn eigen vragen en kracht.

Lees meer