Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 november 2019

D66 stemt in met begroting 2020

D66 stemt in met begroting 2020

Op de raadsvergadering van 7-11 jl heeft de fractie van D66 ingestemd met de begroting 2020 en de daarbij behorende bestuursrapportage

Daarbij nemen we wel als kritisch punt mee dat de maatregelen die de coalitie neemt om het tij te keren als het gaat om de tekorten in het sociaal domein ook daadwerkelijk gaan opleveren wat wordt voorspeld in de meerjarenbegroting. We zullen dat kritisch blijven volgen.

De coalitiepartijen CDA en Lokaal Belang breken met het eigen coalitieprogramma, immers de leningen lopen op en onze algemene reserves en spaargeld worden aangesproken.

D66 vindt het durven loslaten van het coalitieprogramma een goede zaak. Wij zien liever een coalitie die realistisch is en inziet dat afspraken die destijds gemaakt zijn door de tijd en externe invloeden zijn ingehaald, dan een coalitie die halsstarrig vasthoudt aan een programma en koste wat het kost deze afspraken wil doorvoeren.

Bekijk hier onze stemverklaring.